Lorem ipsum

Zobaczyć świat w ziarenku piasku,niebiosa w jednym kwiecie z lasu. W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar czasu, w godzinie nieskończoność czasu.                                                                                                                        William Blake

Shinrin Yoku inspiracje

Zobacz Shinrin Yoku na Faceboku, oraz Youtube. Zapraszam do lajkowania :)